Lannoitteet

Välitämme Cemagron nopealiukoisia lannoitteita. Cemagron laajasta valikoimasta löydät oikean lannoitevaihtoehdon käyttötarpeeseesi.

Kauttamme myös Yaran lannoitteet. Toimitamme lannoitteet omalla kalustolla tilallesi.

Varastointi

Lannoitteiden paras varastointipaikka on kuiva, katettu tila. Ulkona varastoitaessa paikan on oltava varjoisa ja muuta maastoa ylempänä. Säkkien tulee olla muovilla katettuina lavojen päällä.

YLIVOIMAINEN ESTE (FORCE MAJEURE)

Mikäli sopijapuolet eivät kykene täyttämään sopimuksen mukaisia velvoitteitaan ylivoimaisen esteen (force majeure) ja sopijapuolesta riippumattoman syyn vuoksi, sopimusvelvoitteen täyttämättä jääminen tai viivästyminen vapauttaa sopijapuolen korvausvastuusta. Sopijapuolet ovat velvolliset viipymättä ilmoittamaan toisilleen esteen ilmaantumisesta ja sen merkityksestä.